Müügitingimused

Viimati uuendatud 19.04.2024

1.  Üldtingimused

1.1. moomoo.ee omanik on Disaintekstiil OÜ (edaspidi: moomoo), registrikood 12565822. Müügitingimused kehtivad moomoo klientide (edaspidi: klient) ja moomoo vahel veebipoest riiete ostmisel või eridisainiga riiete (edaspidi: eritellimustooted) tellimisel.
1.2. Esitades tellimuse, kinnitab klient, et on tutvunud ja nõustub müügitingimustega.

2.  Toote- ja hinnateave

2.1. Teave toote kohta on esitatud eritellimuse tootekataloogis ja veebipoes toote juures.
2.2. Toote hind on esitatud veebipoes toote juures või hinnakirjas.
2.3. Eritellimustoodete tervikhinnakirja väljastab moomoo soovi korral digitaalselt, selleks tuleb edastada päring e-posti aadressile info@moomoo.ee või helistada telefonil 5697 4770.
2.4. moomoo tootekataloogis ja veebipoes on hinnad esitatud eurodes ja sisaldavad 22% käibemaksu.
2.5. Toote hinnale lisandub kauba kättetoimetamise tasu, mis sõltub kliendi asukohast ja kättetoimetamise viisist. Kättetoimetamistasu ei lisandu, kui klient tuleb kaubale ise järele. Veebipoes kuvatakse kättetoimetamistasu kliendile tellimuse vormistamisel.

3.  Tellimuse vormistamine ja müügilepingu jõustumine

3.1. Riiete ostmiseks veebipoest tuleb soovitud tooted lisada ostukorvi. Tellimuse vormistamiseks tuleb täita nõutud andmeväljad ja valida kauba kättetoimetamise viis. Seejärel kuvatakse ekraanil tasu suurus, mille saab tasuda pangalingi kaudu (Eesti: Swedbank, SEB Pank, LHV, Luminor, Coop Bank, Citadele; Soome: Nordea, Danske Bank, OP, Handelsbanken, S-Pankki, Oma Säästöpankki, POP Pankki, Säästopankki, Ålandsbanken) või kaardiga (Mastercard, Visa, Maestro ja American Express sh Apple Pay ja Google Pay funktsionaalsusega).
3.2. Eritellimuse esitamiseks tuleb tootekataloogist valida soovitud tooted. Eritellimuse saab esitada e-posti aadressil info@moomoo.ee.
3.3. Enne eritellimuse täitmist edastab moomoo kliendile kinnitamiseks riiete disaini (logod, õigekirja, värvid ja muu disainiga seonduva). Pärast disaini kinnitamist ei ole enam võimalik riiete kujunduses ega tellimuses muudatusi teha.
3.4. Eritellimuse kinnituse ja võimalikud tellimust täpsustavad küsimused edastab moomoo kliendile e-posti teel.
3.5. Eritellimuse müügileping jõustub tellimuse kinnitamisega e-posti teel.
3.6. Veebipoest ostmisel jõustub müügileping tasu laekumisel moomoo arvelduskontole.

4.  Eritellimuse eest tasumine

4.1. Eritellimuse eest tasub klient arve alusel Disaintekstiil OÜ arvelduskontole EE431010220225567224 SEB Pangas või EE317700771003026200 LHV Pangas.
4.2. Eritellimuse teinud kliendi e-posti aadressile esitab moomoo osalise ettemaksu arve. Ülejäänud tasu eest esitab moomoo arve enne tellimuse kättetoimetamist.
4.3. Tellimuse täitmist alustatakse pärast ettemaksu tasumist. Kui klient pole ettemaksu tasunud arvel esitatud tähtajaks, ei alustata tellimuse täitmist.
4.4. Eritellimustooted väljastatakse kliendile, kui kogu tellimuse tasu on laekunud.

5.  Kättetoimetamine

5.1. Eritellimustoodete tarneaeg on kuni kümme nädalat lepingu jõustumisest. Tarneaeg on soovitatav täpsustada moomooga kirjutades aadressil info@moomoo.ee või helistades telefonil 5697 4770.
5.2. Veebipoe tellimusi edastatakse Eesti ja Soome piires.
5.3. Veebipoe tellimuse edastamiseks punktis 5.2. nimetamata riiki tuleb võtta ühendust e-posti aadressil info@moomoo.ee või telefonil 5697 4770.
5.4. Kättetoimetamistasu maksab klient. Veebipoes kuvatakse hinnateave kättetoimetamise viisi juures, eritellimustoote puhul ja 5.2. nimetamata riiki kättetoimetamisel esitatakse tasu arvel.
5.5. Eesti-sisesed veebipoe saadetised jõuavad üldjuhul kliendi määratud sihtpunkti 3−7 tööpäeva jooksul, Soome sisesed 4-10 tööpäeva jooksul müügilepingu sõlmimisest.
5.6. Eritellimustooted jõuavad üldjuhul kliendi määratud sihtpunkti 3−7 tööpäeva jooksul pärast tellimuse valmimist. Eestist väljaspool toimetatakse kaup kätte 14 kalendripäeva jooksul.
5.7. Erandjuhtudel on moomool õigus kaup kätte toimetada 45 kalendripäeva jooksul.

6.  Taganemisõigus

6.1. Kliendil on õigus moomooga sõlmitud lepingust taganeda ja kaup tagastada 14 päeva jooksul kauba kättesaamisest. Lepingust taganemise avaldus tuleb täita aadressil go.moomoo.ee/tagastamine.
6.2. Taganemisõigus ei kohaldu:
6.2.1. juriidilisest isikust kliendile;
6.2.2. eritellimuse esitanud eraisikust kliendile.
6.3. 14-päevase taganemisõiguse kasutamiseks tohib kaupa kasutada selle olemuses, omadustes ja toimimises veendumiseks sellisel viisil, nagu on lubatud kaubaga tutvumisel tavapoes.
6.4. Kui kaupa on kasutatud muul viisil, kui on vajalik selle olemuses, omadustes ja toimimises veendumiseks, või kui sellel on kasutamise või kulumise märke, on moomool õigus alandada tagastatavat tasu kauba väärtuse vähenemisest lähtudes.
6.5. Klient peab kauba tagastama lepingust taganemise avalduse esitamisele järgneva 14 päeva jooksul või esitama tõendi, et ta on selle aja jooksul kauba vedajale üle andnud.
6.6. moomoo tagastab lepingu alusel kõik ostjalt saadud tasud kliendile 14 päeva jooksul lepingust taganemise avalduse saamisest tingimusel, et moomoo on tagastatava kauba kätte saanud või ostja on esitanud tõendi kauba tagasi saatmise kohta.
6.7. Kauba tagastamise kulud kannab üldjuhul klient. moomoo kannab kauba tagastamise kulud juhul, kui tagastamise põhjus seisneb asjaolus, et tagastatav toode ei vasta tellitule (nt vale või defektiga toode).
6.8. moomool on õigus müügilepingust taganeda ning nõuda kliendilt kaup tagasi, kui veebipoes on sellele eksituse tõttu märgitud turuhinnast märkimisväärselt odavam hind.

7.  Pretensiooni esitamise õigus

7.1. Kui veebipoest ostetud tootel ilmneb puudus, on kliendil õigus esitada moomoole kahe kuu jooksul kauba üleandmisest pretensioon e-posti aadressil info@moomoo.ee või telefonil 5697 4770.
7.2. moomoo vastab kliendi pretensioonile kirjalikult või kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis 15 päeva jooksul.
7.3. Kui veebipoest ostetud kaubal, mille eest moomoo vastutab, ilmneb puudus, siis parandab või asendab moomoo puudusega kauba. Kui kaupa ei ole võimalik parandada ega asendada, tagastab moomoo kliendile müügilepingu alusel saadud tasu.
7.4. moomoo vastutab kliendile müüdud kauba lepingutingimustele mittevastavuse või puuduse eest, mis oli olemas kauba üleandmise hetkel või ilmneb kahe aasta jooksul kauba üleandmisest kliendile. Esimese kuue kuu jooksul kauba üleandmisest kliendile eeldatakse, et puudus oli olemas juba kauba üleandmise ajal. Selle eelduse ümberlükkamine on moomoo kohustus.
7.5. moomoo ei vastuta puuduste eest, mis on tekkinud pärast kauba üleandmist kliendile, näiteks juhul, kui toode on kahjustunud kliendi süül või hoolimatusest, kui defekt on tekkinud toote ebaõigest kasutamisest või hooldamisest või kui toode on füüsiliselt kulunud tavapärase kasutamise käigus.
7.6. Kui tootel on tehnoloogiline defekt, võib klient nõuda toote parandamist. Kui toodet ei ole võimalik parandada, võib selle asendada. Raha tagastamist on võimalik nõuda üksnes juhul, kui toote asendamine ei osutunud võimalikuks mõistliku aja jooksul.

8.  Otseturundus ja isikuandmete töötlemine

8.1. moomoo kasutab kliendi sisestatud isikuandmeid (sh nimi, telefoninumber, aadress, e-posti aadress, pangarekvisiidid) ainult tellimuse töötlemiseks ning kauba kliendile saatmiseks. moomoo edastab isikuandmeid (nimi, telefoninumber, e-posti aadress) veoteenust osutavale ettevõttele selleks, et kaup kätte toimetada.
8.2. Konfidentsiaalsuskohustuse rikkumisena ei käsitleta eritellimustoodetega seoses moomoo kliendile viitamist ja kliendile tehtud töö abstraktset, nappi, üldsõnalist ja kliendi huve mittekahjustavat kirjeldust, mille eesmärk on tekitada konkreetses kolmandas isikus usaldust moomoo kui asjatundliku ettevõtja vastu. Konfidentsiaalsuskohustuse rikkumisega on tegemist juhul, kui Finantsinspektsiooni, Andmekaitse Inspektsiooni või muu pädeva ametkonna hinnangul on tegemist konfidentsiaalsete andmete õigusvastase töötlemisega.
8.3. Lisateavet selle kohta, milliseid andmeid moomoo kogub ja kuidas neid kasutab, leiab andmekaitsetingimustest: www.moomoo.ee/andmekaitsetingimused.

9. Intellektuaalne omand

9.1. moomoo veebipoe fotode, tekstide ja teiste teoste autoriõigus kuulub moomoole või tema koostööpartneritele.
9.2. moomoo veebipoe fotode, tekstide või muude autoriõigusega kaitstud teoste ärilistel eesmärkidel kasutamine ei ole lubatud. moomoo nimetus, logo ning graafilised kujutised on registreeritud kaubamärgid, mille kasutamine võib toimuda ainult moomoo nõusolekul.
9.3. moomoo veebipood sisaldab viiteid või linke kolmandate isikute veebilehtedele. moomoo ei vastuta sellistel veebilehtedel oleva teabe ega nende kaudu pakutavate teenuste eest

10.  Vaidluste lahendamine

10.1. Kui kliendil on moomoo või veebipoe suhtes pretensioone, tuleb need saata e-posti aadressile info@moomoo.ee või helistada telefonil 5697 4770.
10.2. Kui klient ja moomoo ei suuda lahendada vaidlust kokkuleppe teel, siis on kliendil võimalik pöörduda tarbijavaidluste komisjoni poole. Tarbijavaidluste komisjoni pädevuses on lahendada kliendi ja moomoo vahel sõlmitud lepingust tulenevaid vaidlusi.
10.3. Klient võib pöörduda Euroopa Liidu tarbijavaidlusi lahendava platvormi poole.