Andmekaitsetingimused

Disaintekstiil OÜ (moomoo brändi omanik) kaitseb ja austab sinu privaatsust. Siinsed andmekaitsetingimused selgitavad, milliseid isikuandmeid me kogume või milliseid edastatakse meile veebiteenuse tarbimise käigus, kuidas me neid töötleme, millised on sinu õigused ja missugused seadused sind kaitsevad. Külastades moomoo veebilehte (edaspidi ka meie veebi) nõustud siinsete tingimustega.

Siinsed andmekaitsetingimused annavad ülevaate sellest, kuidas me isikuandmeid kogume ja töötleme. Sealhulgas kirjeldavad andmeid, mida edastad meile uudiskirjaga liitudes (sh moomoo rattaklubi omaga), veebilehte külastades või veebipoest ostes.

Andmekaitsetingimustega tutvudes on sul võimalik aru saada miks ja kuidas me sinuga seonduvaid andmeid kasutame.

Vastutav töötleja

Isikuandmete vastutav töötleja on Disaintekstiil OÜ asukohaga Riia tn 138c, Tartu.

Kui sul on küsimusi andmekaitsetingimuste või ettevõtte kohta, siis palun võta meiega ühendust allolevate kontaktide kaudu.

Kontakt

e-post: info@moomoo.ee

Aadress: Riia tn 138c, Tartu 50411

Kaebuse esitamiseks on sul õigus pöörduda järelevalveasutuse Eesti Andmekaitse Inspektsiooni (e-post info@aki.ee) poole või järelevalveasutuse poole sinu päritoluriigis. Pretensioonidega sooviksime tegeleda enne, kui pöördud Eesti Andmekaitse Inspektsiooni.

Muudatused andmekaitsetingimustes ja sinu kohustused andmete muutmisel

Kõik muudatused andmekaitsetingimustes on alati postitatud siia veebilehele. Vajadusel informeeritakse muudatustest ka e-posti teel. Muudatuste või uuendustega kursis olemiseks soovitame veebilehte regulaarselt kontrollida.

On oluline, et sinu isikuandmed on täpsed ja ajakohased. Meie partnerlussuhte kestuse jooksul palume sind informeerida meid oma isikuandmete muutustest.

Kolmandate osaliste lingid

Meie koduleht sisaldab linke kolmandate osaliste lehekülgedele või funktsionaalsusele. Neile klikates võivad nad sinu kohta infot koguda. Me ei ole kolmandate osaliste privaatsustingimuste eest vastutavad. Lahkudes meie kodulehelt soovitame tutvuda konkreetse veebilehe andmekaitsetingimustega.

Isikuandmed, mida me võime töödelda

Personaalsete andmete või identiteediandmete all peame silmas infot, mille põhjal on inimene identifitseeritav. Siia ei kuulu andmed, mis võiks viia tuvastatavate isikuteni. Sellisel juhul on tegemist anonüümsete andmetega.

Me võime koguda, säilitada ja edastada isikuandmeid, mida oleme grupeerinud järgnevalt:

Identsusandmed – ees- ja perekonnanimi, sünniaeg, isikukood, sugu

Kontaktandmed – arve aadress, kauba kohaletoimetamise aadress, telefoninumber, e-posti aadress

Finantsandmed – pangakonto number

Ülekandeandmed – andmed rahaülekannete kohta sinult meile või vastupidi; ette- ja järelmaksuinfo, muu info (ostuajalugu) soetatud kaupade või teenuste kohta

Tehnilised andmed – internetiprotokolli (IP) aadress, brauser ja selle versioon, asukoht ja ajatsoon, brauseri liideste ja nende versioonide info, operatsioonisüsteem, sidevahendi andmed, millega meie veebi külastatakse

Kasutusandmed – info selle kohta, kuidas kasutatakse meie veebi, tooteid ja teenuseid

Otseturundusandmed – hõlmab infot otseturunduseelistuste kohta meilt ja valitud kolmandatelt osalistelt. Samuti infot selle kohta, kuidas eelistad, et sinuga ühendust võtaksime

Samuti kogume, töötleme ja jagame koondatud ning anonüümituid andmeid. Sellised andmed võivad olla tuletatud sinu isikuandmetest (anonüümimine), kuid sellisel juhul ei viita need otseselt sinule ega pole sinuga seostatavad. Tagasipööramatult umbisikustatud andmed pole isikuandmed. Näiteks võime koguda infot külastajahulga kohta, kes kasutab teatud veebifunktsionaalsust. Juhul kui kombineerime koondatud andmeid viisil, et seda on võimalik seostada konkreetselt sinu isiku või andmetega, siis käsitleme neid andmeid isikuandmetena käesolevate tingimuste alusel.

Me ei kogu sinu kohta eriliiki isikuandmeid, nagu näiteks rass, religioon, seksuaalne orientatsioon, terviseandmed vms.

Kui sa ei jaga meiega isikuandmeid

Meil ei pruugi olla võimalik täita juba sõlmitud või sõlmitavat lepingut (nt kaupade või teenuste müügiks) meie vahel juhul, kui sa ei jaga meiega andmeid, mida võime koguda seaduse või müügilepingu alusel. Sellisel juhul võime tühistada meievahelise kauba- või teenusepakkumise. Kirjeldatud olukorra tekkides informeerime sind sellest.

Kuidas isikuandmeid kogutakse

Informatsioon, mida meiega jagad. Võid jagada oma identsus-, kontakt- ja finantsandmeid täites vorme meie kodulehel või sotsiaalmeedias, helistades meile, kontakteerudes e-post teel, lugedes uudiskirja või muul viisil. Sinna hulka kuuluvad isikuandmed, mida jagad meiega, kui:

 • Ostad meie kaupu või teenuseid
 • Tellid meie uudised oma e-posti aadressile
 • Palud saata omale meie reklaame
 • Osaled küsitluses, võistluses või auhinnamängus
 • Annad meile tagasisidet
 • Kandideerid tööle

Informatsioon, mida meie sinu kohta kogume. Külastades meie veebilehte, võime automatiseeritult koguda erinevat infot: tehniline info (nt sinu brauseri ja sidevahendi andmed, millega veebi külastad), info veebikülastuse kohta (nt külastuse pikkus, vaadatud leheküljed, veebilehele saabumise allikas).

Kirjeldatud info hankimiseks kasutame küpsiseid. Küpsised annavad meile võimaluse muuta meie veebi paremaks ja turvalisemaks. Neid võidakse kasutada sinu eristamiseks teistest külastajatest. Nii saame pakkuda sulle paremat kasutajakogemust. Rohkem infot leiab küpsiste kasutamise tingimustest (www.moomoo.ee/kypsised).

Informatsioon, mida saame teistest allikatest. Me võime sinuga seotud andmeid saada kolmandatelt osalistelt ja avalikest allikatest, nagu:

 • Tehniline info andmepakkujatelt (nt Google’ilt ja Hubspotilt väljastpoolt Euroopa Liitu)
 • Kontakt-, finants- ja ülekandeandmed osalistelt, kes pakuvad tehnilisi lahendusi ja makse- või finantslahendusi.
 • Identsus- ja kontaktandmeid valitud äripartneritelt ja andmepakkujatelt.

Isikuandmete kasutamine

Kasutame sinu isikuandmeid vaid vajadusel ja seadusega lubatud ulatuses peamiselt järgmistel juhtudel:

 • Kui peame täitma sinuga sõlmitava või juba sõlmitud müügilepingu, pakkumaks tooteid, teenuseid või infot, mida oled soovinud.
 • Pakkumaks sulle infot meie teiste toodete või teenuste kohta, mis on sarnased neile, mida oled varem meilt ostnud või mille kohta infot pärinud.
 • Pakkumaks sulle ise või hoolikalt valitud kolmandate osaliste infot kaupade või teenuste kohta, mis võiksid sulle huvi pakkuda. Info edastamiseks toodete või teenuste kohta, mis on sarnased sinu viimasele ostule või soovile, kasutame üksnes elektroonilisi vahendeid (nt e-kiri) või helistame.
 • Olukorras, kus meil või kolmandatel osalistel on selleks seaduslikud kohustused, mis kaaluvad üle sinu õigused.
 • Meie veebi administreerimiseks, haldamiseks, paremaks, efektiivsemaks ja turvalisemaks muutmiseks, soovituste pakkumiseks teiste toodete ja teenuste kohta, mis võiks sulle huvi pakkuda.

Sellistel eesmärkidel võime kasutada andmeid, mida oled meiega jaganud, mida oleme ise kogunud või saanud teistest allikatest.
Otseturunduse (nt uudiste või reklaamide) tellimise tühistamine ei tähenda personaalsete andmete töötlemise tühistamist. Siia kuuluvad andmed, mida oleme sinult saanud kauba või teenuse ostul, tagastustaotlusel või tagasiside korral.

Isikuandmete töötlemise eesmärk ja õiguslik alus

Allolev tabel annab ülevaate isikuandmete kasutamise eesmärkidest ja õiguslikest alustest. Samuti oleme lisanud oma huvide seaduslikud alused sinna, kus need kehtivad.

Eesmärk/tegevus Andmed Töötlemise alused
Sinu tellimuse töötlemiseks ja edastamiseks, sh: a) kulude ja tasude käitlemiseks b) meile võlgnetava raha kogumiseks Identsus-, kontakt-, finants-, ülekande- ja otseturundusandmed a) meievahelise lepingu täitmiseks b) õiguslike huvide täitmiseks (nt võlgade kogumiseks) c) nõusolek
Meievaheliste suhete käitlemiseks, nagu: a) müügi- ja andmekaitsetingimuste muutustest teavitamiseks b) sinult tagasiside või küsitluse täitmise küsimiseks Identsus-, kontakt- ja otseturundusandmed a) meievahelise lepingu täitmiseks b) õiguslike huvide täitmiseks (hoidmaks oma andmeid ajakohastena ja saamaks teada, kuidas inimesed kasutavad meie tooteid ja teenuseid) c) õiguslikest kohustustest kinni pidamiseks c) nõusolek
Võimaldamaks sul osa võtta auhinnamängust, võistlusest või küsimustiku täitmisest Identsus-, kontakt-, finants-, kasutus-, ülekande- ja otseturundusandmed a) meievahelise lepingu täitmiseks b) õiguslike huvide täitmiseks (saamaks teada, kuidas inimesed kasutavad meie tooteid ja teenuseid, arendamaks tooteid, teenuseid ja ettevõtet)
Meie veebi administreerimiseks ja kaitsmiseks (vigade otsimiseks ja parandamiseks, andmeanalüüsiks, testimiseks, tugiteenusteks ja andmete hoidmiseks) Identsus-, kontakt-, kasutus- ja tehnilised andmed a) õiguslike huvide täitmiseks (ettevõtte juhtimine, infotehnoloogia teenuste administreerimiseks, veebi turvalisuseks, pettuste vältimiseks) b) nõusolek
Pakkumaks asjakohast veebi- ja reklaamisisu ning mõõtmaks ja mõistmaks sulle pakutavate reklaamide efektiivsust Identsus-, kontakt-, kasutus-, otseturundus- ja tehnilised andmed a) õiguslike huvide täitmiseks (saamaks teada, kuidas inimesed kasutavad meie tooteid ja teenuseid, arendamaks tooteid, teenuseid ja ettevõtet ning turundusstrateegiat)
Kasutamaks andmeanalüüsi meie veebi, toodete ja teenuste, turunduse, kliendisuhtluse ja -kogemuse parandamiseks Tehnilised- ja kasutusandmed a) Õiguslike huvide täitmiseks (kliendiprofiilide defineerimiseks, meie veebi asja- ja ajakohasena hoidmiseks, arendamaks ettevõtet ja turundusstrateegiat b) nõusolek
Pakkumaks soovitusi või tegemaks ettepanekuid toodete või teenuste kohta, mis sulle huvi võiks pakkuda Identsus-, kontakt-, tehnilised- ja kasutusandmed a) Õiguslike huvide täitmiseks (oma toodete ja teenuste arendamiseks ja ettevõtte kasvatamiseks) b) nõusolek
Saamaks aru, kas oled sobiv ettevõttes töötamiseks Identsus- ja kontaktandmed a) õiguslike huvide täitmiseks b) töölepingu täitmiseks c) inimeste eluliste huvide täitmiseks d) juriidiline kohustus e) nõusolek
Korraldamaks moomoo rattaklubi tegevust Identsus-, kontakt-, finants-, ülekande- ja otseturundusandmed a) õiguslike huvide täitmiseks (klubi liikmelisuse haldamiseks ja võlgade nõudmiseks) b) nõusolek

 

Pane tähele, et osade andmete töötlemiseks on enam kui üks õiguslik alus. Võta meiega ühendust (info@moomoo.ee), kui soovid teada, millise õigusliku aluse põhjal töötleme sinu personaalseid andmeid juhul, kui neid on mitu.

Andmete väljaandmine kolmandatele osalistele

Meil võib tekkida vajadus sinu personaalsete andmete ülekandmiseks kolmandatele osalistele.

Antud kontekstis on kolmandateks osalisteks:

 • Professionaalsed nõustajad ja teenusepakkujad volitatud andmetöötleja rollis, nagu ärinõustajad, juristid, finantsasutused, audiitorid ja raamatupidajad, kes pakuvad selliseid teenuseid nagu konsultatsioon, finants-, õigus-, kindlustus- ja raamatupidamisteenused.
 • Maksu- ja Tolliamet; Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus ning teised avalikud- või õigusorganid volitatud töötlejana, kes võivad teatud olukordades nõuda raporteerimist.
 • Teised väga hoolikalt välja valitud kolmandatest osalistest teenusepakkujad, kes pakuvad veebi-, makse-, ülekande-, pilve-, kommunikatsiooni-, transpordi- ja kullerteenuseid, kliendinimekirjade haldusteenuseid, andmetöötlusteenuseid, samuti sotsiaalmeediad.

Kõikidelt volitatud töötlejatelt on nõutud sinu personaalandmete turvalisuse tagamist ja seadusega kooskõlas andmetöötlust. Me ei luba volitatud töötlejatel sinu andmete kasutamist nende endi huvides. Kolmandad osalised võivad vastavalt juhistele andmeid kasutada vaid neile volitatud eesmärkide huvides.

Rahvusvahelised ülekanded

Kogutud isikuandmeid võidakse töödelda väljaspool Euroopa Liitu. Seda võivad teha teenusepakkujate töötajad väljastpoolt Euroopa Liitu. Need töötajad võivad olla vajalikud sinu tellimuse täitmiseks või teenuse pakkumiseks.

Sinu isikuandmete ülekandmisel väljaspoole Euroopa Liitu tagame, et nendega on seotud võrdväärsel tasemel andmekaitsetingimused ning et töötlemisel järgitakse vähemalt üht järgnevatest õigusraamistikest:

 • Isikuandmeid edastame üksnes riikidesse, mis on taganud nõuded nende turvalisusele, mille on kehtestanud Euroopa Komisjon ja Nõukogu. Täiendav info Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määruses (EL) 2016/679.
 • Teenusepakkujate puhul võime kasutada Euroopa Komisjoni turvalisusnõuetega kooskõlastatud lepinguid. Täiendavaks infoks vaata Euroopa Komisjoni määruseid (EL) 2021/914 ja (EL) 2016/679 .
 • Andmeid saame edastada Ameerika Ühenduses olevatele teenusepakkujatele vaid siis, kui teenusepakkuja vastab transatlantilise andmete edastamise (EU-US Data Privacy Framework) raamistiku nõuetele. See tagab isikuandmete töötlemise turvalisuse võrdselt siinsete nõuetega. Täiendavaks infoks vaata Euroopa Komisjoni otsust EU-US Data Privacy Framework .

Võta meiega ühendust, kui soovid teada, millist raamistikku kasutame sinu andmete edastamisel väljaspoole Euroopa Liitu.

Turvalisus ja andmetele ligipääs

Rakendame erinevaid turvameetmeid vältimaks sinu andmete lubamatut hävimist, kaotsiminekut, muutmist, lubamatut avalikustamist või juurdepääsu võimaldamist. Juurdepääs sinu andmetele on vaid neil töötajatel, teenusepakkujatel või lepingupooltel, kellel on selleks vajadus. Nad töötlevad sinu andmeid meie juhiste põhjal ja konfidentsiaalselt.

Isikuandmetega seotud rikkumised dokumenteeritakse. Ohu korral teavitatakse seadusega nõutud korras Andmekaitse Inspektsiooni ja sind.

Andmete säilitamine

Säilitame sinu andmeid üksnes seni, kuni on täidetud andmete kogumisega seotud eesmärk, seal hulgas võivad olla õiguslikud, raamatupidamislikud, tarbijavaidluslikud või raporteerimise kohustused.

Säilitusaja määramisel võtame arvesse andmete hulka, olemust, tundlikkust, potentsiaalset riski lubamatu kasutuse korral, avalikuks saamise riski ja töötlemise põhjuseid. Samuti seda, kas andmete kogumise eesmärk on saavutatav ka teisiti, ning seaduslikke kohustusi.

Raamatupidamislikel ja teistel seaduslikel põhjustel peame hoidma klientide põhiandmeid (isiku-, kontakt-, finants- ja ülekandeandmeid) vähemalt seitse aastat peale kliendisuhte lõppu.

Teatud tingimustel on sul õigus sinuga seotud andmete kustutamisele. Vaata edasi peatükki „Kustutamine“.

Teatud juhtudel võime sinuga seotud personaalandmed muuta anonüümseks (nii et neid pole enam võimalik sinuga seostada – anonüümimine), nt statistilise andmeanalüüsi eesmärgil. Sellistel juhtudel võime seda infot kasutada ajaliselt piiramatult sind sellest teavitamata.

Sinu õigused

Andmekaitsetingimuste kohaselt on sul mitmeid õiguseid sinu isikuandmetega seonduvalt.

Ligipääs sinu andmetele ja nendega tutvumine. Sul on õigus saada koopia sinu isikuandmetest ja kontrollida, et töötleme neid seaduslikel alustel. Meie töödeldavate andmetega tutvumiseks pöördu palun meie klienditoe poole info@moomoo.ee.

Sinuga seotud andmete korrigeerimine. Sul on õigus täiendada või parandada ebatäpseid andmeid, mis on sinuga seotud. Meil võib tekkida vajadus sinu korrigeeritud andmete kontrollimiseks.

Sinuga soetud personaalandmete kustutamine. Sul on õigus paluda sinu isikuandmete kustutamist, kui meil puudub põhjus nende edaspidiseks töötlemiseks, kui oled edukalt võtnud tagasi nõusoleku andmete töötlemiseks või kui me oleme sinuga seotud andmeid töödelnud seadusevastaselt. Teatud seaduslikel juhtudel ei pruugi sinu isikuandmete kustutamine olla võimalik (näiteks säilitame kliendi andmeid sisaldavaid raamatupidamise algdokumente seitse aastat kliendisuhte lõppemise järgselt). Võimalusel informeerime sind sellistest põhjustest juba andmete kustutamise päringu hetkel. Isikuandmete kustutamiseks tuleb võtta ühendust klienditoega e-posti teel. Kustutamistaotlusele vastatakse kuu aja jooksul.

Nõusoleku tagasivõtmine andmete osas, mille töötlemise aluseks on meie õiguslik huvi. Sul on õigus nõusoleku tagasivõtmiseks olukorras, kus soovid vaidlustada andmetöötluse, sest see rikub sinu põhiõigusi ja vabadust. Samuti on sul õigus vaidlustada sinuga seotud andmete töötlemist, kui me teeme seda otseturunduslikel eesmärkidel. Kui sa ei soovi saada otseturustusteateid, siis tuleb valida e-kirja jaluses vastav viide või võtta ühendust klienditoega. Teatud seaduslikel juhtudel võime näidata õiguslikku alust sinu andmete töötlemiseks, mis on üle sinu õigustest ja vabadusest, näiteks on maksustamisest tulenevad kohustused sinuga seotud finantsandmete töötlemiseks. Nõusoleku tagasivõtmine ei mõjuta nõusoleku alusel toimunud andmete töötlemise seaduslikkust.

Sinu andmete töötlemise piirang. Sul on õigus sinu personaalandmete töötlemise peatamiseks järgmistel juhtudel:

 1. Ajal, mil soovid, et me täpsustaksime andmeid
 2. Kui töötleme andmeid ebaseaduslikult, aga sa ei soovi, et me sinu andmed kustutaks
 3. Kui sa soovid, et säilitaksime andmed, kui me neid enam vaja, aga sul on vaja andmeid hagi korras
 4. Ajal, kui sa oled võtnud tagasi nõusoleku andmete töötlemiseks ning me oleme selgitamas, kas meil on seaduslikud alused, mis on ülemad

Andmete ülekandmine sulle või kolmandale osalisele. Tagame sinu andmete ülekandmise sulle või sinu valitud kolmandale osalisele struktureeritult, masinlugemist võimaldavas formaadis. See õigus kehtib üksnes automatiseeritud andmetele, mida oled jaganud meiega lepingu täitmiseks.

Andmekaitsetingimuse kodanikuõiguste kohta leiab rohkem infot aadressil: https://commission.europa.eu/law/law-topic/data-protection/data-protection-eu_et

Tasud

Sa ei pea maksma, kui soovid sinuga seotud andmetele ligipääsu. Samuti ei rakendu tasu teiste sinu õiguste puhul. Siiski võidakse rakendada mõistlikku tasu, kui sinu päring on põhjendamatu, korduv või ülemäärane. Sellisel juhul võime küsida mõistlikku tasu arvestades tegelikke vajalikke kulutusi. Kirjeldatud juhtudel võime ka loobuda sinu taotlusele vastamisest, sellisel juhul põhjendame ennast.

Mida võime sinult vajada

Sinuga seotud õiguste päringul võib tekkida vajadus su isiku tuvastamiseks, selleks võime paluda spetsiifilist infot. Nii saame veenduda, et sul on õigus ligipääsuks oma andmetele või teistele õigustele. See on turvameede selleks, et sinu andmed ei satuks inimese kätte, kel puuduvad selleks õigused. Kiirendamaks vastuse andmise protsessi võime sinuga ühendust võtta ja küsida täiendavat infot.

Vastamise periood

Me püüame kõigile õiguslikele päringutele vastata ühe kuu jooksul. Juhul kui päring on eriliselt keerukas või neid on mitu, võib vastamine võtta aega rohkem. Sellisel juhul teavitame sind.

Vaidluste lahendamine

Isikuandmete töötlemisega seotud vaidluste lahendamine toimub klienditoe vahendusel (e-post info@moomoo.ee). Järelevalveasutus on Eesti Andmekaitse Inspektsioon (info@aki.ee).