Äriarendus

Koostöö ülikoolidega

Projekt “DigiSmartTech – Jätkusuutlikud digitaaltehnoloogiad sensorite ja nutikate funktsioonide printimiseks tekstiilidele.

Ajavahemikus veebruar 2022 – detsember 2024 osaleb moomoo Erasmus Plus projektis, mille  eesmärk on uuendada tekstiiliharidust läbi digitehnoloogia. Projekti tegevused toetavad tööstuse ümberkujundamist digitaalsete tehnoloogiate abil, mis tulevikus aitavad muuta nutikad ja funktsionaalsed tekstiilid keskkonnasäästlikumaks ja majanduslikult elujõulisemaks ning seeläbi hoogustada innovatsiooni tegevusvaldkonnas.

Projekti juhib Tallinna Tehnikakõrgkool, partneriteks on Boras´i Ülikool Rootsist ja Saxioni Rakenduskõrgkool Hollandist. Ettevõtluspartneriteks on Disainitekstiil OÜ ja SPGPrints B.V. Hollandist. Hea koostööpartnerina on projekti kaasatud Eesti Rõiva – ja Tekstiililiit.

 

Ettevõtte areng koostöös EAS-ga

Projekt “Töökorraldust parandava tehnoloogia kasutuselevõtt ja protsesside arendamine digitaliseerimise abil moomoos”

Ajavahemikus 10.11.2021-31.08.2023 viib moomoo ellu arenguplaani tegevusi, mille eesmärgiks on võtta kasutusele töökorraldust parandavad tehnoloogiad ja arendada protsesse digitaliseerimise abil. Projekti tulemusel suudetakse sesoonses äris teenindada suuremat hulka tellimusi ja lüheneb tellimuste täitmise keskmine periood. Projekt on toetatud Euroopa Regionaalarengu Fondi vahenditest ja toetus on saadud EASi kaudu. Toetuse summa on 75 000 eurot.

Projekt “Disaintekstiil OÜ digiteerimine”

Ajavahemikus 1.11.2019-31.03.2021 viis moomoo ellu digidiagnostika tegevuskava osa, mille käigus suurendati ettevõtte sisemist tõhusust käsitöö vähendamise, automatiseerimise, andmete parema kättesaadavuse ja analüüsivõimekuse kasvatamise kaudu, kasvatamaks lisandväärtust ja brändi rahvusvahelist konkurentsivõimet.

Projekt “Disaintekstiil OÜ digidiagnostika”

Ajavahemikus 25.03.2019-31.07.2019 viis moomoo ellu tegevusi, mille käigus oli eesmärgiks auditeerida tootmisprotsesside hetkeseis, kaardistada arenguvõimalused ning koostada digitaliseerimise tegevuskava. Digidiagnostika võimaldas otsustada, missuguseid protsesse või töölõike parendada, automatiseerida ning kus oleks otstarbekas juurutada kaasaegseid tehnoloogiaid.
Projekt oli toetatud Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi ning EAS-i poolt. moomoo digidiagnostikat viis läbi Columbus Eesti AS.