Äriarendus

Koostöö ülikoolidega

Projekt “DigiSmartTech – Jätkusuutlikud digitaaltehnoloogiad sensorite ja nutikate funktsioonide printimiseks tekstiilidele.

Ajavahemikus veebruar 2022 – detsember 2024 osaleb moomoo Erasmus Plus projektis, mille  eesmärk on uuendada tekstiiliharidust läbi digitehnoloogia. Projekti tegevused toetavad tööstuse ümberkujundamist digitaalsete tehnoloogiate abil, mis tulevikus aitavad muuta nutikad ja funktsionaalsed tekstiilid keskkonnasäästlikumaks ja majanduslikult elujõulisemaks ning seeläbi hoogustada innovatsiooni tegevusvaldkonnas.

Projekti juhib Tallinna Tehnikakõrgkool, partneriteks on Boras´i Ülikool Rootsist ja Saxioni Rakenduskõrgkool Hollandist. Ettevõtluspartneriteks on Disainitekstiil OÜ ja SPGPrints B.V. Hollandist. Hea koostööpartnerina on projekti kaasatud Eesti Rõiva – ja Tekstiililiit.

 

Ettevõtte areng koostöös EAS-ga

Projekt “moomoo küberturvalisuse diagnostika ja tegevuskava”

Ajavahemikus mai – september 2024 viib moomoo ellu küberturvalisuse taseme tõstmisega seotud tegevusi. Selle käigus auditeeritakse võrgusüsteem ja infoturbe hetkeolukord, leitakse turvaohud ja hinnatakse nende riskitasemed. Diagnostika tulemuste põhjal koostatakse tegevuskava turvanõrkuste likvideerimiseks ja küberturvalisuse edasiseks arendamiseks.

Projekti toetab Euroopa Küberkompetentsikeskus oma liikmetega ja see on rahastatud Euroopa Liidu vahenditest.

 

Ringdisaini meistriklass “moomoo ring”

Ajavahemikus 29.08.2023-28.11.2023 osales moomoo EAS-i Ringdisaini meistriklassis, mille käigus auditeeriti ettevõtte jätkusuutlikkuse hetkeolukord ja kaardistati ringmajanduse lahenduste võimalused. Auditi ja meistriklassi tulemusena loodi toodete parandusteenus, näidiste ning prototüüpide järelturu idee ja plaan ringsete lahenduste edasiseks rakendamiseks moomoo tootmis- ja tarbimismudelis. Lisaks seati julged ja pikaajalised eesmärgid ettevõtte pikaajalise strateegia osana.

Projekt “Töökorraldust parandava tehnoloogia kasutuselevõtt ja protsesside arendamine digitaliseerimise abil moomoos”

Ajavahemikus 10.11.2021-31.08.2023 viis moomoo ellu arenguplaani tegevusi, mille eesmärgiks oli võtta kasutusele töökorraldust parandavad tehnoloogiad ja arendada protsesse digitaliseerimise abil. Projekti tulemusel suudetakse sesoonses äris teenindada suuremat hulka tellimusi ja lühenes tellimuste täitmise keskmine periood. Projekt oli toetatud Euroopa Regionaalarengu Fondi vahenditest ja toetus oli saadud EASi kaudu. Toetuse summa oli 75 000 eurot.

 

Projekt “Disaintekstiil OÜ digiteerimine”

Ajavahemikus 1.11.2019-31.03.2021 viis moomoo ellu digidiagnostika tegevuskava osa, mille käigus suurendati ettevõtte sisemist tõhusust käsitöö vähendamise, automatiseerimise, andmete parema kättesaadavuse ja analüüsivõimekuse kasvatamise kaudu, kasvatamaks lisandväärtust ja brändi rahvusvahelist konkurentsivõimet.

Projekt “Disaintekstiil OÜ digidiagnostika”

Ajavahemikus 25.03.2019-31.07.2019 viis moomoo ellu tegevusi, mille käigus oli eesmärgiks auditeerida tootmisprotsesside hetkeseis, kaardistada arenguvõimalused ning koostada digitaliseerimise tegevuskava. Digidiagnostika võimaldas otsustada, missuguseid protsesse või töölõike parendada, automatiseerida ning kus oleks otstarbekas juurutada kaasaegseid tehnoloogiaid.
Projekt oli toetatud Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi ning EAS-i poolt. moomoo digidiagnostikat viis läbi Columbus Eesti AS.