Ettevõtte areng koostöös EAS-ga

Projekt “Disaintekstiil OÜ digidiagnostika”

Ajavahemikus 25.03.2019-31.07.2019 viis moomoo ellu tegevusi, mille käigus oli eesmärgiks auditeerida tootmisprotsesside hetkeseis, kaardistada arenguvõimalused ning koostada digitaliseerimise tegevuskava. Digidiagnostika võimaldas otsustada, missuguseid protsesse või töölõike parendada, automatiseerida ning kus oleks otstarbekas juurutada kaasaegseid tehnoloogiaid.
Projekt oli toetatud Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi ning EAS-i poolt. moomoo digidiagnostikat viis läbi Columbus Eesti AS.